Kurz „pediatrie v PNP“ je zaměřen nejen na kardiopulmonální resuscitaci dětských pacientů, kde se mimo jiné věnujeme základnímu algoritmu KPR se zaměřením na úvodní vdechy a kvalitní komprese hrudníku, ale také zmiňujeme důležitost zhodnocení reverzibilních příčin zástavy oběhu. Ze zvláštností týkající se dětských pacientů s náhlou zástavou oběhu stojí za zmínku rozhodnutí o přítomnosti rodičů při poskytování PNP.

V tomto kurzu naleznete také kompletní informace o indikacích k intranasální aplikaci léčiv, včetně postupu a možnosti užití konkrétních léků, pro zdravotnické záchranáře samozřejmě vždy po konzultaci s lékařem RV.

Součástí kurzu jsou informace o poskytování péče u dětských pacientů s invazivním meningokokovým onemocněním a dalšími specifickými stavy, se kterými se můžeme u dětí setkat, například febrilní křeče, řešení epileptického záchvatu, anafylaktický šok, hypoglykémie, popáleninové trauma, ale také možnosti řešení negativního reverzu u nezletilých osob.