Moodle ZZS KVK / E-learning

Žijeme v době, mezi jejíž hlavní charakteristické znaky patří rychlost a orientace na výkon. Vše kolem nás se neustále zrychluje a pro obyčejného člověka je často těžké udržet tempo s dobou a technologiemi, které nám vstupují do života. Téměř každý hledá způsoby, jak co nejefektivněji dosáhnout svých cílů v soukromém i pracovním životě. Pokud chceme s  moderní dobou udržet krok, musíme se neustále vzdělávat.

"Neučíme se pro školu, ale pro život."

Lektoři VVS

Program Moodle ZZS KVK  je e-learningový portál vzdělávacího a výcvikového střediska. E-learning představuje způsob vzdělávání, který využívá moderní informační a komunikační technologie k předávání výukového obsahu. Moodle ZZS KVK je interní vzdělávání zaměstnanců ZZS Karlovarského kraje p. o.

Budou zde postupně dostupné studijní materiály vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KVK.

(jako např.: kurzy, videa k tématu, cvičné a testovací otázky)

(Standardy PNP jsou nadále zveřejněné na IS ZZS)
    Oznámení stránek

    (No announcements have been posted yet.)