V tomto kurzu budou zohledněny vnitřní předpisy:

Pravidla pro autoprovoz

Radiokomunikace

Komunikace výjezdových skupin se ZOS

Směrnice o vybavení vozidel ZZS KVK

Pravidla provozování kamer na ZZS KVKTato část vzdělávacího programu se věnuje "Konferenci ZZS KVK"

Naleznete zde v podkapitolách jak programy jednotlivých ročníků konference, tak také prezentace, které byly zmíněny.

Zároveň zde bude vždy s předstihem k dispozici odkaz na přihlášení na aktuální ročník Konference ZZS KVK.

Konferenci pořádá ZZS KVK především pro zaměstnance, je tedy pro účastníky zdarma, během přestávek je pro všechny připraveno občerstvení.Tento kurz je určen zejména pro zájemce o individuální kompetence z řad zdravotnických záchranářů ke studijním účelům. 

Pro přípravu na školení těchto kompetencí je zde kompletní materiál.