V kurzu „Mimořádné události“ jsou zohledněny pokyny z Traumatologického plánu ZZS KVK, který stanoví opatření uplatňována při poskytování přednemocniční neodkladné péče v režimu mimořádné události s převahou zdravotních následků, kdy dochází k hromadnému postižení osob (HPO). Předepisuje nezbytné postupy činností mimo jiné na úrovni výjezdových skupin jednotlivých spádových oblastí Karlovarského kraje.

Dále se v tomto kurzu věnujeme problematice ochrany zdraví a životů členů výjezdových skupin, které se dostávají při výjezdu do kontaktu s pacientem s vysoce nakažlivou nemocí (VNN), je zde stanoven správný postup na místě události pro výjezdové skupiny a celkovou koordinaci zásahu při výskytu VNN, včetně popisu správné ochrany členů výjezdových skupin pomocí osobních ochranných pracovních pomůcek a bezpečná izolace nakaženého pacienta a jeho kontaktů.