V kurzu základních činností, dovedností a kompetencí se věnujeme jednotlivým úkonům souvisejícím se zajištěním pacienta při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Jsou zde zmíněny zásady a postupy při zajištění kanylace periferního žilního řečiště, zajištění intraoseálního vstupu, zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí ústního, nosního vzduchovodu a laryngeální masky. 

V tomto tématu se také věnujeme ponechání pacienta na místě zásahu, včetně povinného kontaktu s lékařem RV v rámci konzultací a povolání lékaře na místo a řešíme také psychiatrického pacienta. Je zde zmíněn postup a základní pravidla pro vyplnění negativního reverzu. Na závěr zde najdete základní pokyny ke kompetenci v podávání léčivých přípravků nad rámec vyhlášky 55/2011.