Kurz traumatologie v PNP je zaměřen zejména na rozlišení kritického a nekritického pacienta po traumatu.

Důraz je kladen na posloupnost vyšetření a intervence dle akronymu <c>ABCDE a samozřejmě také na správné postupy při imobilizaci pacienta, včetně indikací a kontraindikací.

Jednou z důležitých částí traumatologie je zjištění mechanismu úrazu, který může být jedním z kritérií určení triage pozitivity u pacienta a zaznamenání tzv. kinematiky úrazu do zdravotnické dokumentace, což je nezbytná informace pro zdravotnická zařízení. Nelze opomenout včasnou aktivaci LZS pro rychlé směřování pacienta do traumacentra.