V kurzu interní stavy v PNP jsme si dali za úkol shrnout informace do ucelených kapitol, ve kterých se zaměříme zejména na komplexní diagnostiku a určení příčiny potíží u netraumatického pacienta. Budeme se věnovat mimo jiné záznamu EKG, včetně jeho správného vyhodnocení. 

Středem zájmu bude nejenom rozpoznání akutního koronárního syndromu, ale také budou zmíněny potřebné intervence týkající se terapie, konzultace a směřování pacienta do zdravotnického zařízení.

Součástí kurzu je samozřejmě rozpoznání různých druhů arytmií, postupů a léčby zejména u hemodynamicky nestabilních pacientů.

Nelze opomenout problematiku implantabilních pulsních generátorů a případného použití magnetu v PNP.

Také se v jedné z kapitol budeme věnovat poslechovým nálezům u pacientů s dušností, kdy je potřeba účinně rozeznat kritické stavy od nekritických, se zohledněním celkového stavu pacienta, s návazností potřebných intervencí v PNP.

Na závěr kurzu bude probrána problematika alergických reakcí včetně anafylaxe a použití Glukózy při hypoglykémii.