Kurz gynekologie a porodnictví je zaměřen na rozpoznání porodu v běhu, vedení spontánního porodu hlavičkou a koncem pánevním, včetně možných komplikací, typu strangulace pupečníkem, distokie ramének nebo prolapsu pupečníku.

Věnuje se péči o fyziologického i kompromitovaného novorozence, se zaměřením na kardiopulmonální resuscitaci, včetně poresuscitační péče.

Součástí kurzu je také řešení specifických stavů v gynekologii jako je například mimoděložní těhotenství, zevní gynekologické krvácení nebo preeklampsie a eklampsie.

Nedílnou součástí je zmínka o nestandardních právních situacích.