Kurz kardiopulmonální resuscitace dospělého pacienta definuje základní pojmy a nezbytné pomůcky a vybavení potřebné u pacienta s náhlou zástavou oběhu.

Priority v samotném postupu a algoritmy resuscitace jsou nejdůležitější částí kurzu KPR s rozpoznáním a řešením defibrilovatelných či nedefibrilovatelných rytmů, včetně vhodného zajištění dýchacích cest a farmakoterapie.

Dalším důležitým bodem je řešení reverzibilních příčin zástavy oběhu a v případě úspěšného zvládnutí KPR, také poresuscitační péče.

V jedné z podkapitol se věnujeme zvláštním podmínkám KPR, například využití First-respondera bez nebo s použitím AED v přednemocniční neodkladné péči, dále doporučení týkající se použití mechanického resuscitačního přístroje. Péče o pacienta v rámci KPR s implantovanou dlouhodobou srdeční pumpou a také priority a postupy u pacienta s hypotermickou zástavou oběhu.

V neposlední řadě je zde zmínka jak postupovat během KPR při různých nestandardních situacích týkajících se např. práce s defibrilátorem.